لیست قیمت خدمات

لمینیت و ژل پولیش

کاشت لمینیت
200 هزار تومان
ترمیم
200 هزار تومان
ژل پولیش ناخن طبیعی
130 هزار تومان
ژل پولیش روی کاشت
50 هزار تومان

کاشت و ترمیم

کاشت هلویی و ساده
از 300 الی 400 هزار تومان
ترمیم
140 هزار تومان
کاور ناخن
250 هزار تومان
طراحی
هر انگشت 15 هزار تومان

مانیکور و پدیکور

مانیکور روسی
80 هزار تومان
پدیکور روسی
90 هزار تومان
پدیکور ویژه
250 هزار تومان
لاک ساده
50 هزار تومان