لیست قیمت خدمات

لمینیت و ژل پولیش

کاشت لمینیت
280 هزار تومان
ترمیم
280 هزار تومان
ژل پولیش ناخن طبیعی
180 هزار تومان

کاشت و ترمیم

کاشت هلویی و ساده
از 400 الی 450 هزار تومان
ترمیم
250 هزار تومان
کاور ناخن
350 هزار تومان
طراحی
هر انگشت 15 هزار تومان

مانیکور و پدیکور

مانیکور روسی
130 هزار تومان
پدیکور روسی
150 هزار تومان
پدیکور ویژه
250 هزار تومان