راهنمای رزرو

1

مرحله اول
ابتدا بر روی باکس انتخاب تاریخ کلیک نمایید

2

مرحله دوم
از تقویم باز شده بر روی روز یا ماه مورد نظر خود کلیک نمایید

3

مرحله سوم
یکی از تایم های آزاد را انتخاب و برروی انتخاب ساعت کلیک نمایید

4

مرحله چهارم
اطلاعات خود را در فرم بالا وارد و بر روی ثبت نهایی کلیک نمایید

5

مرحله پنجم
در صورتی که رزرو شما با موفقیت انجام شود پیام بالا به شما نمایش داده خواهد شد.

--

--
لطفا کنسلی خود را حداقل دو روز جلوتر به مدیریت سالن اطلاع دهید